Natuurlijke Afvalwater- en regenwaterzuivering.                  Spreker: Marc Daelemans   ZATERDAG OM 10 uur

Willen we een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen behouden, moeten we verbonden blijven met de natuurlijke kringloop systemen van de Aarde.

 

Meer dan 60 jaar geleden herontdekten prominente Duitse wetenschappers onder leiding van   Dr Käthe Seidel ( Max – Planck –Instituut), het zelfreinigende vermogen van  rivieren, stromen, meren en waterwegen. Door observatie van de natuur werden in de loop der jaren verschillende filtersystemen en planten uitgetest en op punt gesteld voor de zuivering van afvalwater; - het composteren van  primair en zuiveringsslib, zuivering van regenwater tot drinkwaterkwaliteit; - de aanleg van waterretentie gebieden en de zuivering van overstorten op gemengde rioleringssystemen.

 

Moderne plantensystemen maken het mogelijk om de natuurlijke waterkringloop te herstellen. -Er zijn toepassingen uitgewerkt voor de individuele woning;  - tot een volledige stad.

Wij bouwen zuiverende natuurgebieden ipv industrieterreinen.

Op een grootschalige plantenzuivering ( PURE-BWRS) kunnen dan nutsgewassen in hydrocultuur gekweekt worden. ( veevoeder, grondstoffen en energiegewassen). Met het effluent kan dan eventueel landbouwland geïrrigeerd  worden. (AGRICULTURE AND LIVESTOCK) Het gezuiverde water kan  via moerasgebieden terug in de bodem infiltreren. (ZONE OF GREENERY)

 

Geen vervuiling, geen afval! – afval is voedsel!

In Vlaanderen werden reeds verschillende toepassingen gerealiseerd:

Zero emissie plantenzuivering met slibcompostering voor het gemeentelijk park “ Hof ter Saksen” in Beveren.                                                                                                                  Zero emissie plantenzuivering met slibcompostering voor de gemeentelijke camping  “Holsteenbron” in Zonhoven.

NV PITS – Mechelen: Zero emissie plantenzuivering met slibcompostering; - Regenwaterzuivering met planten tot drinkwaterkwaliteit.

Info vindt je op onze website: www.pure-milieutechniek.be

Inhoud lezingen

Lezing: Relatie tussen Piramides, paramagnetisme en landbouw                  Spreker: Marc Daelemans   ZONDAG om 14.40 uur

1987 was een keerpunt in zijn leven, na een ontmoeting met Dakota Indiaan Red Crow Westerman veranderde hij van carrière en is hij zich beroepshalve gaan bezig houden met “Engineering van Moeder Aarde”: Zuivering van de Aarde, de Lucht en het Water met behulp van plantensystemen. Via het studiewerk van Victor Schauberger herontdekte hij het onderzoek van biochemicus Dr. Med Julius Hensel en zijn “Natuurlijk landbouwmethoden” ( mineralen ipv mest ). De hoogstaande cultuur in Egypte en de bouw van piramides vond zijn grondslag in de vruchtbare bodem van de Nijlvallei en Nijldelta… Khemet – “Het zwarte land”. De jaarlijkse overstromingen zorgden voor aanvoer van paramagnetisch vulkanisch materiaal vanuit Ethiopië. Op dit zwarte slib konden de Egyptenaren duizenden jaren lang overvloedig, gezonde smaakvolle groenten en fruit telen. Wat wisten de Egyptenaren duizenden jaren geleden wat hedendaagse landbouwers ( nog ) niet mogen weten? En….hoe kunnen wij ook in deze tijd Piramides en Piramide- energie gebruiken voor het stimuleren van de vruchtbaarheid en het verhogen van opbrengsten van groenten en fruit…

 

Electrocultuur, natuurlijke energieën voor land- en tuinbouw                     Spreker: Yannick Van Doorne  ZONDAG OM 16.30 UUR

Een introductie in electrocultuur, natuurlijke energieën voor land- en tuinbouw                    Spreker: Yannick Van Doorne   ZATERDAG OM 16.50 UUR

Wij danken onze sponsors